GSA Group

 • ISO 9001
 • OHSAS 18001
 • BID
 • ISO 14001

Działalność

GSA GROUP dostarcza projekty budowlane i wykonuje budowę pod klucz (EPC) stacji elektrycznych energii odnawialnej, w tym stacje solarne, elektrownie wiatrowe, elektrownie wodne, gromadzenie i przekaz energii, podstacji, a także innowacyjne systemy energetyki.

Projekty kluczowe

Od 2004 roku i do dziś spółka realizowała skutecznie ponad 100 projektów i uzyskała dziesiątki pozytywnych opinii

O firmie

Począwszy od 2004 roku, osiągnęliśmy doskonałe wyniki. Z sukcesem zrealizowaliśmy dziesiątki dużych projektów w dziedzinie telekomunikacji, automatyzacji i energetyki, skoncentrowaliśmy się na rozwoju i budowie pod klucz projektów z dziedziny energetyki odnawialnej, a także innowacyjnego przemysłu energetycznego.

GSA Group to nowoczesna i dynamiczna organizacja, jesteśmy przywiązani do naszego doświadczenia zawodowego i jako firma z wysokimi standardami cenimy naszych klientów i inwestorów.

Nasza siedziba znajduje się w Kazachstanie w Ałmatach, przedstawicielstwa firmy działają na Ukrainie, w Polsce oraz Gwinei.

Rozwój

 • 1
  Ekspertyza projektu
 • 2
  Wybór terenu pod budowę i rozwój projektu
 • 3
  Studium wykonalności

Budowa pod klucz (epc)

 • 1
  Projektowanie i adaptacja dokumentacji technicznej
 • 2
  Dostawa urządzeń i materiałów
 • 3
  Roboty budowlano-montażowe
 • 4
  Prace rozruchowe
 • 5
  Oddanie obiektu do eksploatacji

Eksploatacja i obsługa

 • 1
  Monitoring i eksploatacja obiektu
 • 2
  Serwisowa obsługa techniczna
Aktualności
Kontakty